Cần tuyển người lập nick Facebook.
1 nick 200 đồng.
Cần khoảng 200 nick.

ai có nhu cầu liên hệ Y!M: tuccuoiquahaha
email: Bạn phải đăng ký để thấy được link

Hình thức thanh toán: Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: